1.
BOIKE, Paweł. Nowa redakcja katolickiego nauczania o karze śmierci – rewolucja czy drobna korekta?. Dialogi Polityczne [online]. 31 grudzień 2019, nr 27, s. 43–54. [udostępniono 31.1.2023]. DOI 10.12775/DP.2019.009.