1.
FILIPCZAK, Karolina. Sermon about democracy. On equality and democracy in Latin America based on “Ariel” by José Enrique Rodó. Dialogi Polityczne [online]. 31 grudzień 2019, nr 26, s. 69–78. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/DP.2019.005.