1.
LISEWSKA, Magdalena. Merytokracja we współczesnym Singapurze – zakres implementacji idei merytokratycznych na przykładzie systemu politycznego i systemu edukacji. Dialogi Polityczne [online]. 31 grudzień 2019, nr 26, s. 55–68. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/DP.2019.004.