1.
RZECZYCKI, Michał. Własność i władza. Ujęcie własności ziemi w myśli Stanisława Zaborowskiego. Dialogi Polityczne [online]. 31 grudzień 2019, nr 26, s. 27–37. [udostępniono 18.5.2024]. DOI 10.12775/DP.2019.002.