1.
WIELOMSKI, Adam. Anty-Rzym. Projekt eklezjalno-polityczny Jana Kalwina. Dialogi Polityczne [online]. 31 grudzień 2019, nr 26, s. 11–25. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/DP.2019.001.