1.
BARUT, Arkadiusz. Postmodernistyczna struktura, hermeneutyczny autorytet, czyli polityczne implikacje dwóch ponowoczesnych odmian konstruktywizmu. Dialogi Polityczne [online]. 19 kwiecień 2018, nr 22, s. 67–86. [udostępniono 28.1.2023]. DOI 10.12775/DP.2017.005.