1.
KORAB-KARPOWICZ, W. Julian. Filozofia polityczna Tomasza Hobbesa i jej wpływ na ukształtowanie się moderności. Dialogi Polityczne [online]. 9 marzec 2017, nr 21, s. 31–46. [udostępniono 22.7.2024]. DOI 10.12775/DP.2016.033.