1.
WIELOMSKI, Adam. Protestancka monarchia czy prawno-naturalna republika? Niemiecki katolicyzm polityczny wobec kwestii formy i typu państwa u zarania Republiki Weimarskiej. Dialogi Polityczne [online]. 9 marzec 2017, nr 21, s. 11–30. [udostępniono 24.7.2024]. DOI 10.12775/DP.2016.032.