Wielomski, A. „Anty-Rzym. Projekt Eklezjalno-Polityczny Jana Kalwina”. Dialogi Polityczne, nr 26, grudzień 2019, s. 11-25, doi:10.12775/DP.2019.001.