Mazurek, M. „Hobbesian Anatomy of Human Rationality”. Dialogi Polityczne, nr 22, kwiecień 2018, s. 41-54, doi:10.12775/DP.2017.003.