Korab-Karpowicz, W. J. „Filozofia Polityczna Tomasza Hobbesa I Jej wpływ Na ukształtowanie Się moderności”. Dialogi Polityczne, nr 21, marzec 2017, s. 31-46, doi:10.12775/DP.2016.033.