Wielomski, A. „Protestancka Monarchia Czy Prawno-Naturalna Republika? Niemiecki Katolicyzm Polityczny Wobec Kwestii Formy I Typu państwa U Zarania Republiki Weimarskiej”. Dialogi Polityczne, nr 21, marzec 2017, s. 11-30, doi:10.12775/DP.2016.032.