Perlikowski, Łukasz. „Polityczność I Deliberacja – Jürgena Habermasa Teoria Demokracji”. Dialogi Polityczne, nr 20, marzec 2017, s. 39-68, doi:10.12775/DP.2016.026.