[1]
M. . Gierszewski, „Monarchia teokratyczna Stanisława Orzechowskiego”, DP, t. 1, nr 31, grudz. 2021.