[1]
P. Ruczkowski, „Aksjologia Konstytucji RP, czyli od wartości do prawa pozytywnego”, DP, nr 30, s. 97–114, kwi. 2021.