[1]
P. Boike, „Nowa redakcja katolickiego nauczania o karze śmierci – rewolucja czy drobna korekta?”, DP, nr 27, s. 43–54, grudz. 2019.