[1]
A. Wielomski, „Anty-Rzym. Projekt eklezjalno-polityczny Jana Kalwina”, DP, nr 26, s. 11–25, grudz. 2019.