[1]
A. Barut, „Postmodernistyczna struktura, hermeneutyczny autorytet, czyli polityczne implikacje dwóch ponowoczesnych odmian konstruktywizmu”, DP, nr 22, s. 67–86, kwi. 2018.