[1]
A. Wielomski, „Protestancka monarchia czy prawno-naturalna republika? Niemiecki katolicyzm polityczny wobec kwestii formy i typu państwa u zarania Republiki Weimarskiej”, DP, nr 21, s. 11–30, mar. 2017.