Michalczuk, R. (2009) „«Długie pożegnanie z Jugosławią». Wojna Petera Handkego z literaturą, polityką i mediami”, Dialogi Polityczne, (11), s. 371–384. doi: 10.12775/DP.2009.022.