Gierszewski, M. . (2021) „Monarchia teokratyczna Stanisława Orzechowskiego”, Dialogi Polityczne, 1(31). doi: 10.12775/DP.2021.022.