Ruczkowski, P. (2021) „Aksjologia Konstytucji RP, czyli od wartości do prawa pozytywnego”, Dialogi Polityczne, (30), s. 97–114. doi: 10.12775/DP.2021.005.