Wielomski, A. (2019) „Anty-Rzym. Projekt eklezjalno-polityczny Jana Kalwina”, Dialogi Polityczne, (26), s. 11–25. doi: 10.12775/DP.2019.001.