Wielomski, A. (2017) „Protestancka monarchia czy prawno-naturalna republika? Niemiecki katolicyzm polityczny wobec kwestii formy i typu państwa u zarania Republiki Weimarskiej”, Dialogi Polityczne, (21), s. 11–30. doi: 10.12775/DP.2016.032.