Wielomski, Adam. 2019. „Anty-Rzym. Projekt Eklezjalno-Polityczny Jana Kalwina”. Dialogi Polityczne, nr 26 (grudzień):11-25. https://doi.org/10.12775/DP.2019.001.