Perlikowski, Łukasz. 2017. „Polityczność I Deliberacja – Jürgena Habermasa Teoria Demokracji”. Dialogi Polityczne, nr 20 (marzec):39-68. https://doi.org/10.12775/DP.2016.026.