Lewicka, M. (2011). Wzory europejskie a muzułmańska tradycja polityczna hayr ad-Dīn at-Tūnusī (1822–1890). Dialogi Polityczne, (14), 59–80. https://doi.org/10.12775/DP.2011.004