Michalczuk, R. (2009). „Długie pożegnanie z Jugosławią”. Wojna Petera Handkego z literaturą, polityką i mediami. Dialogi Polityczne, (11), 371–384. https://doi.org/10.12775/DP.2009.022