Romer, E. (2022). Determinizm i posybilizm geograficzny w geopolityce. Dialogi Polityczne, 1(32). https://doi.org/10.12775/DP.2022.005