Chrząszcz, B. (2021). Pojęcie ładu w filozofii politycznej Josepha de Maistre’a. Kilka uwag o podstawach tradycjonalistycznej nostalgii za ancien régime’em. Dialogi Polityczne, 1(31). https://doi.org/10.12775/DP.2021.027