Gierszewski, M. . (2021). Monarchia teokratyczna Stanisława Orzechowskiego. Dialogi Polityczne, 1(31). https://doi.org/10.12775/DP.2021.022