Siłuszyk, W. (2021). Przestępstwo i kara w myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, red. Marek Cisek i Łukasz Święcicki, Wydawnictwo Von Borowiecky, Warszawa 2018, ss. 284. Dialogi Polityczne, (30), 289–298. https://doi.org/10.12775/DP.2021.016