Ruczkowski, P. (2021). Aksjologia Konstytucji RP, czyli od wartości do prawa pozytywnego. Dialogi Polityczne, (30), 97–114. https://doi.org/10.12775/DP.2021.005