Megger, D., & Perlikowski, Łukasz. (2020). Wizja monarchii i porządku społecznego w teologii politycznej św. Augustyna z Hippony. Dialogi Polityczne, (28), 157–178. https://doi.org/10.12775/DP.2020.007