Boike, P. (2019). Nowa redakcja katolickiego nauczania o karze śmierci – rewolucja czy drobna korekta?. Dialogi Polityczne, (27), 43–54. https://doi.org/10.12775/DP.2019.009