Lisewska, M. (2019). Merytokracja we współczesnym Singapurze – zakres implementacji idei merytokratycznych na przykładzie systemu politycznego i systemu edukacji. Dialogi Polityczne, (26), 55–68. https://doi.org/10.12775/DP.2019.004