Rzeczycki, M. (2019). Własność i władza. Ujęcie własności ziemi w myśli Stanisława Zaborowskiego. Dialogi Polityczne, (26), 27–37. https://doi.org/10.12775/DP.2019.002