Wielomski, A. (2019). Anty-Rzym. Projekt eklezjalno-polityczny Jana Kalwina. Dialogi Polityczne, (26), 11–25. https://doi.org/10.12775/DP.2019.001