Korab-Karpowicz, W. J. (2017). Filozofia polityczna Tomasza Hobbesa i jej wpływ na ukształtowanie się moderności. Dialogi Polityczne, (21), 31–46. https://doi.org/10.12775/DP.2016.033