(1)
Lewicka, M. Wzory Europejskie a muzułmańska Tradycja Polityczna Hayr Ad-Dīn at-Tūnusī (1822–1890). DP 2011, 59-80.