(1)
Ruczkowski, P. Aksjologia Konstytucji RP, Czyli Od wartoĊ›ci Do Prawa Pozytywnego. DP 2021, 97-114.