(1)
Wielomski, A. Anty-Rzym. Projekt Eklezjalno-Polityczny Jana Kalwina. DP 2019, 11-25.