[1]
Ruczkowski, P. 2021. Aksjologia Konstytucji RP, czyli od wartości do prawa pozytywnego. Dialogi Polityczne. 30 (kwi. 2021), 97–114. DOI:https://doi.org/10.12775/DP.2021.005.