[1]
Wielomski, A. 2019. Anty-Rzym. Projekt eklezjalno-polityczny Jana Kalwina. Dialogi Polityczne. 26 (grudz. 2019), 11–25. DOI:https://doi.org/10.12775/DP.2019.001.