[1]
Wielomski, A. 2017. Protestancka monarchia czy prawno-naturalna republika? Niemiecki katolicyzm polityczny wobec kwestii formy i typu państwa u zarania Republiki Weimarskiej. Dialogi Polityczne. 21 (mar. 2017), 11–30. DOI:https://doi.org/10.12775/DP.2016.032.