1.
Polak W, Suleja W. Pytania, które nie zostały zadane… „Dialog należy kontynuować…” Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969–1985. Studium przypadku, wybór, wstęp, oprac. Rafał Łatka, Filip Musiał, Warszawa–Kraków 2020. DN [Internet]. 9 maj 2021 [cytowane 3 październik 2023];53(1):327-40. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/DN/article/view/DN.2021.1.13