Strauchold, Grzegorz. „Prof. Zw. Dr Hab. Stanisław Ciesielski (25 IV 1954 – 1 XII 2020). Pożegnanie Nie Tylko Osobiste”. Dzieje Najnowsze 53, no. 1 (maj 9, 2021): 341–342. Udostępniono luty 8, 2023. https://apcz.umk.pl/DN/article/view/34088.