Osękowski, Czesław. „Lokalny I Ponadlokalny Charakter Konfliktu W Lubogórze”. Dzieje Najnowsze 52, no. 4 (grudzień 19, 2020): 73–116. Udostępniono grudzień 2, 2021. https://apcz.umk.pl/DN/article/view/DN.2020.4.04.