Jackowska, Anna Maria. „Strategie I Metody Przekazywania Francuskiej Opinii Publicznej Relacji O Terrorze Stalinowskim Za żelazną Kurtyną Na przykładzie procesów sądowych Z Lat 1949–1952”. Dzieje Najnowsze 49, no. 3 (listopad 3, 2017): 121–144. Udostępniono luty 7, 2023. https://apcz.umk.pl/DN/article/view/DN.2017.3.06.