Rodzik, Marek. „Appeasement a Dozbrojenie. Pomonachijska Polityka Brytyjska W Opinii Polskiej służby Dyplomatycznej (październik 1938 R. – Marzec 1939 r.)”. Dzieje Najnowsze 49, no. 2 (lipiec 1, 2017): 249–271. Udostępniono marzec 22, 2023. https://apcz.umk.pl/DN/article/view/DN.2017.2.15.